FANDOM


Usuyukisou
Yyyostcover
ウスユキソウ
Usuyukisou
Song by Kuniyuki Takahashi
Release Date December 10, 2014
Label Pony Canyon
Song
Duration 2:06
Audio
Snow Flower

Piano ver. -
Usuyukisou Piano

Usuyukisou (ウスユキソウ Leontopodium Japonicum?) is the eighteenth track of the Yuki Yuna is a Hero Original Soundtrack and has the same lyrics as Zeraniumu but is more serene.

Track Listing Edit

Main Article : Yuki Yuna is a Hero Original Soundtrack

Lyrics Edit

hya nie ya kru e
pul hiin tere prohiez
estei nobei
roek ei pu na ayu

he ls ma ha te ro
ha len heiv e soou
kyap sen uostie
hyou me las tiae

fei lei mata sei
nya trei fuu af teie
pan e puu sie ale
klei da e gai

šteta...
hya nie ya kru e
pul hiin tere prohiez
estei nobei
roek ei pu na ayu

he ls ma ha te ro
ha len heiv e soou
kyap sen uostie
hyou me las tiae, las tiae

Extended (Rough) :
haa fe ee
sae lou
kyrara ena ga
kie ana ga
ha tei no ve ve nya ve va shle
mezta yae
hei yae la
ka ka laa huo shle
haa faa muu shle vaa syah lei la

Haa fe ee
Sae lou
Kyrara ena ga
kyai lou shi maa
rae dei th ma luu vei ki yah me
ha shle lei

Trivia Edit

  • This song was ranked #4 on the Hero Club Top 5 Favorite OST Tracks by Uchiyama Yumi, Nagatsuma Juri, and Terui Haruka on Episode 5 of Hero Club Activity Report.

Navigation Edit

"Yuki Yuna is a Hero" Song Portal
Yuki Yuna is a Hero Themes and Insert Songs Hoshi to HanaAurora DaysSoda popsKokon Musou○△□ (Maru Sankaku Shikaku)Inori no UtaYuuki no BatonHanakotobaYusha-tachi no Lullaby
OST Hoshi to HanaHinagikuKosumosuYuugaoSumireJukai no NakaeKurotanesouOne Star One FlowerTwo Stars Two FlowersIfuu DoudouThree Stars Three FlowersFour Stars Four FlowersFive Stars Five FlowersFuuin no GiSenninsouEricaAriumuUsuyukisouFukujusouHonkinsenkaTanpopoMandarageSix Stars Five FlowersSeven Stars Five FlowersMankaiEight Stars Five FlowersNine Stars Five FlowersTen Stars Five FlowersEleven Stars Five FlowersTwelve Stars Five FlowersHana to Hana
OST Outtake The Hero and the Demon KingDemon King's ThemeGirlsHappy MomentsHarmonyComfortLovelyPrettyComicalStupidFiendish InstructorFlusteredDangerousTearsTutorialUdon Shop BGMInnHero App Mail RingtoneRingtoneForestize WarningForestize Special Warning CompletedForestize Special WarningTaurus' Bell
Character Songs Hello GirlsTokeijikake no KiokuEXODUSArittake love for youColorful World! ERROR !FOLLOW TOMORROW MEHanabiYELLOW OCEANDōkeiKIZUNAYumemi no Kuni
Washio Sumi is a Hero Themes and Insert Songs Sakiwafu HanaEgao no Kimi eTomodachiTamashiiYakusokuKokubou Taisou
OST Sakiwafu HanaYusha OkiKomorebiJukai no NakaeKami e no DokeiSazankaYokanUsuraiWazawai TadashiShizumi Hana no GiShirogane no ItoBegoniaKasmisouChurippuRairakkuJukai no MeikyuZeraniumuChomusubiNadeshikoYukiyanagiGekkabijinHakoniwaSancho OndoAsagaoKazamukiShinobiyoru KageHana Chiru AmeShirotsumekusaHana ArashiShojo no NegaiTane to Hana