Yuki YunaAnimeGamesMusicHoshi to HanaAurora DaysInori no UtaYuki Yuna is a Hero Original SoundtrackEpisodesWashio SumiCharactersMain CharactersYuki YunaTogo MimoriInubozaki FuInubozaki ItsukiMiyoshi KarinCommunityRecent blog postsForumAdministratorsContact Wikia Staff
Yuki Yuna is a Hero Wiki